За Приложението

Приложението за подаване на сигнали за незаконни дейности в горите е съвместна инициатива на Гората.бг и Изпълнителна агенция по горите, целяща приобщаване на гражданското общество към каузата за опазването на горите и дивите животни в България.

Подаването на сигнали е много улеснено чрез конкретни указания за разпознаване на нарушенията (незаконна сеч, незаконен транспорт на дървесина, бракониерство и други) и чрез визуализиране на карта с координатни точки, информация за сигнала и за резултатите от извършените проверки.

Как да разпознаем нарушенията?

Контакти

Aко имате въпроси или желаете да се свържете с нас, можете да го направите чрез тези контакти.

Фейсбук

Гората.бг

Телефон за сигнали до ИАГ

0877 033 112