Гора

Всеки вече може да Защити Гората

Приложение за подаване на сигнали от граждани относно съмнения за незаконни дейности в горите.

Създадено от

Заедно ще защитим българската гора!

За първи път гражданите и държавата имат възможността да участват рамо до рамо в контрола над горската сеч в България.

Как работи приложението?

Лесно, интуитивно, ефективно. То служи като връзка между гражданите и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), като дава възможност за подаване на сигнали при съмнение за нарушения, засягащи българските гори.

Интерактивна карта

В картата се отбелязват гражданските сигнали за нарушения, като съдържанието на всеки от тях е публично достъпно.

Проследяване на сигнали

Във всеки един момент гражданите могат да видят състоянието на сигналите - кога и как протичат проверките от ИАГ.

Обратна връзка

Когато за даден сигнал се извърши проверка, резултатът от нея бива изпратен до подателя на сигнала заедно с отговор от ИАГ.

Как се подават сигнали?

Процесът на сигнализиране е интуитивен и се осъществява бързо и лесно. Един сигнал съдържа снимки и географски координати на нарушението, заедно с информация за подателя му, ако той желае да въведе такава.

Различни видове сигнали

Съществуват четири различни категории нарушения - незаконна сеч, незаконен лов, незаконен транспорт и други нарушения.

Сигнализирайте директно на ИАГ

Вашите сигнали биват препратени директно към служители на Агенцията, които ще извършват проверки по тях. За по-бързо и ефективно разкриване на нарушенията в горите е необходимо да сигнализирате и на телефон 112.

Възможност за анонимни сигнали

Имате право да сигнализирате и анонимно. Анонимните сигнали обаче представляват значително по-нисък приоритет за ИАГ.
Защити Гората приложение

Как да разпознаем нарушенията?

В приложението можете да откриете написани на разбираем език недвусмислени критерии, по които да се ориентирате, когато имате съмнения за некоректни действия в гората.

Информираността е от ключово значение

За да бъде ефективна съвместната работа на обществото с държавата, е нужно и двете страни да бъдат отлично информирани.

Ясна категоризация на нарушенията

За всяка от четирите категории нарушения има ясна и точна информация, която да ориентира гражданите как да ги разпознават.

Визулани примери от практиката

За допълнително улеснение са дадени и визуални примери, допълващи описанията на признаците за нарушение.

Природата се изправя с нова сила

Времето на грабежи и поголовна сеч приключи. От сега нататък всеки от нас има силата да се изправи срещу беззаконието без страх и да Защити Гората.